Apokryfy Starego Testamentu


Literatura polskojęzycznaTeksty
i tłumaczenia (plus oprac.)

Zbiory
 • Rubinkiewicz R., Apokryfy Starego Testamentu, Warszawa: Vocatio 1999.
 • Starowieyski M. (red.),  Apokryfy Starego Testamentu, oprac. i wstępy R. Rubinkiewicz, Warszawa: Vocatio 42007.
 • Wojciechowski M., Apokryfy z Biblii greckiej (Rozprawy i Studia Biblijne 8), Warszawa: Vocatio 2001 (3 Księga Machabejska, 4 Księga Machabejska, 3 Księga Ezdrasza, Modlitwa Manassesa i Psalm 151)
Pojedyncze teksty
Opracowania ogólne
 • Mędala S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej (Biblioteka Zwojów 1), Kraków: The Enigma Press 1994 (zob. szeroka bibliografia tematu na ss. 350-370).
 • Rubinkiewicz R., Wprowadzenie do apokryfów Starego Testamentu, Lublin: Wydawnictwa KUL 1987.
 • Stachowiak L., Apokryfy. Stary Testament, Encyklopedia Katolicka I, 758-761.
Opracowania szczegółowe
 • Frankowski J., Trzecia Księga Ezdrasza, RBiL 26 (1973) 4-7.
 • Frankowski J., Księgi Sybilińskie, RBiL 26 (1973) 261-270.
 • Klęczar A., Ezechiel Tragik i jego dramat EXAGOFE "Wyprowadzenie z Egiptu" (Apokryfy Starego Testamentu 1), Kraków - Mogilany 2006.
 • Łach S., Liturgiczny kalendarz Księgi Jubleuszów w świetle ostatnich dyskusji, RBiL 16 (1963) 90-105.
 • Rubinkiewicz R., Apokalipsa Abrahama 1-6: Propozycja interpretacji symbolicznej, Roczniki Teologiczne KUL 29 (1982) 79-95.
 • Rubinkiewicz R., Eschatologia Hen 9-11 a Nowy Testament, Lublin 1984  (= Die Eschatologie von Henoch 9 – 11 und das Neue Testament, Klosterneuburg 1984).
 • Rubinkiewicz R., Apokryf Ezechiela, Roczniki Teologiczne KUL 31 (1984) 119-125.
 • Rubinkiewicz R., Królestwo Boże w literaturze apokryficznej Starego Testamentu, Roczniki Teologiczne KUL 38-39 (1991-1992) 59-74.
 • Tronina A., Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach Nowego Testamentu (cz. 1), Roczniki Teologiczne KUL 41 (1994) 65-78.
 • Tronina A., Psalmy Salomona oraz ich echa w Pismach Nowego Testamentu (cz. 2), Roczniki Teologiczne KUL 42 (1995) 45-58.
 • Tronina A., Psalm 151 – poetycki Midrasz do dziejów Dawida, Roczniki Teologiczne KUL 43 (1996) 81-97.
 • Tronina A., Tajemnica złego: Szatan według apokryficznej Pokuty Adama, Roczniki Teologiczne KUL 44 (1997) 89-101.

Literatura obcojęzycznaTeksty i tłumaczenia (plus oprac.)


Zbiory
 • Anonim, The Apocrypha‎, Read Book 2007.
 • Charles R.H. (red.),The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament. In English with Introductions and Critical and Explanatory Notes, t. I-II, Oxford: Clarendon Press 51968 (informacja TU)
 • Charlesworth J.H., The Old Testament Pseudepigrapha, t. I-II, London: Darton, Longman & Todd 1983-1985.
  • Volume 1: Apocalyptic Literature and Testaments (ABRL), New York: Doubleday 1983.
  • Volume 2: Expansions of the “Old Testaments” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms and Odes, Fragments of the Judeo-Hellenistic Works (ABRL), New York: Doubleday 1985.
 • Kautzsch E., Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, t. I-II, Tübingen 1900.
 • Kümmel W.G. (red.), Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit, Gütersloh 1973.
 • Metzger B.M. (red.), The Old Oxford Annotated Apocrypha: The Apocrypha of the Old Testament: Revised Standard Version. Expanded edition containing the Third and Fourth Books of the Maccabees and Psalm 151, New York: Oxford University Press 1965; 1967.
Pojedyncze teksty
Bibliografie
 • Charlesworth J.H. The Pseudepigrapha and Modern Research: with a Supplement (SBLSCS 7), Chico, Ca.: Scholars Press 1981.
 • DiTommaso L., A Bibliography of Pseudepigrapha Research (JSPSup 39), Sheffield: Sheffield Academic Press 2001.
 • Old Testament Pseudepigraph Classified Bibliographies - bibliografie z kilku lat pseudoepigrafów ST
Konkordancje
 • Wahl C.A. Clavis Librorum Veteris Testamenti Apocryphorum Philologica, Graz: Akademische Druck i Verlagsanstalt 1972.
Opracowania ogólne

Opracowania szczegółowe

Serie
 • Commentaries on the Early Jewish Literature, Berlin: Walter de Gruyter
 • Studia in Veteris Taestamenti Pseudepigrapha, Leiden: E.J. Brill
 • The Online Critical Pseudepigrapha, Atlanta, GA: Society of Biblical Literature

Źródła internetowe


Księga Henocha

Ewangelia Judasza (PDF)Wykaz apokryfów Starego Testamentu z linkiem do definicji (Wikipedia)Comments